Duben 2008

Kytky Z...

2. dubna 2008 v 0:34 | crazylostik |  Květomluva
Zázvor - miluješ mne opravdu?
Zelí - Proč se mi vyhýbáš?
Zemědým - Proč rušíš dané mi slovo?
Zeměžluč - nemohu se od Tebe odloučit.
Zimolez - co mám od Tebe očekávat?
Zimostráz Jsi příliš svéhlavá
Zvonek - kdy Tě zase uvidím?
Žabinec - Netrap se svému osudu neujdeš.
Žalud - jsme pro sebe ztraceni.
Žitný klas - Zapomínáš na mne.
Žito - Toužím po Tobě.
Žluťucha - jsi příliš netrpělivý.

Kytky V...

2. dubna 2008 v 0:33 | crazylostik |  Květomluva
Vanilka - Vítězství je tvé.
Vavřín - Čistá láska zvítězila.
Vaz - Brzy budeme navždy svoji.
Večernice - Kéž bych mohl spáti na tvých ňadrech.
Vičenec - Já tě neopustím, důvěřuj mi.
Vikev - Zatrať veškeré pochybnosti.
Vinná réva - Jsem s tebou šťasten.
Vinný hrozen - prosím jen o jeden polibek.
Vinný květ - Těší mě i sebemenší dárek od tebe.
Vinný list - přijď ke mně a zůstaň mi věrná.
Violka vonná bílá - Tajná láska je nejsladší.
Violka vonná modrá - Srdce spojená věrnu láskou nikdo nerozloučí.
Violka vonná žlutá - Vezměme se, než uprchne naše mládí.
Violka vonná - Mé nároky jsou skromné.
Višeň - Znám tvé smýšlení.
Vítod - Jsme spojení láskou svou.
Vlaštovičník - hořím láskou kTobě.
Vlčí mák - neprozraďme svou lásku.
Volské oko - Ode mne nemůžeš čekat lásku.
Voskovka - jen s Tebou mohu být šťasten.
Vraní oko - Jen jednou mohu milovati, marná je tvoje snaha.
Vratič - Láska často i poblouzní.
Vrba - Na naši lásku mi zbyla jen vzpomínka.
Vrba potoční - zbyla mi pouze vzpomínka na naši lásku.
Vrba smuteční - štěstí své jsem již pochoval.
Vřes - kdykoliv jsem sám, vzpomenu na Tebe.
Vstavač - sobectvím si neposloužíš.

Kytky U...

2. dubna 2008 v 0:33 | crazylostik |  Květomluva
Úročník - Vyplač se u mne.

Kytky T...

2. dubna 2008 v 0:32 | crazylostik |  Květomluva
Tabák - Rád vzpomínám na místa,kde jsme se scházívali.
Tabákový květ - dovedeš mne obveselit.
Tařice - Rád vzpomínám na okamžik, kdy jsme se poprvé viděli.
Tavolník - Kam pohlédnu nyní, všechno mě těší.
Tis - pro Tebe chci žít a zemřít.
Tolije - Daruj i ty mně své srdce.
Topolová větvička - svěř se mi.
Trn - která růže bez trní, která láska bez zármutku.
Trnky - nechápu proč se na mne hněváš.
Třeslice - Ty mne neuznáváš.
Třešeň - Věřím, že se mezi námi rodí láska.
Třešňový květ - budeš opětovat moji lásku?
Třezalka - Jsi pochlebník.
Třtina cukrová - Prohlédl jsem tě. Jsi kam vítr, tam plášť.
Tulipán - Tvá krása nemá vnitřní hodnoty.
Tykev - Po tvém boku najdu ráj.

Kytky S...

2. dubna 2008 v 0:31 | crazylostik |  Květomluva
Salát - Poraď, co mám činit?
Samorostlík - Vidím tě stále
Sasanka - nechci lásku z přinucení.
Sedmikráska - přestože se nemůžeme sejít, mám Tě stále upřímně rád.
Seno - Přinesla jsi mi štěstí.
Silenka - Velká je touha má po tobě.
Sítina - Smím přijíti, až budeš sama?
Skořicovník - Neznáme se odněkud? Jste mi povědomá.
Slaměnka - pravá láska nepomine.
Sléz - jsi krásná, ale srdce máš z ledu.
Slíva - zdá se mi často o Tobě.
Slívový květ - Sním jen o tobě, ale marně.
Slívový list - Tys nesplnila mé očekávání.
Slunečnice - nemůžeš se zříci alespoň trochu své hrdosti?
Slzičky - Jsem na věky tvůj.
Smetanka - Jsi nerozumná, neboť jsi v lásce jako dítě.
Smolnička - U mne najdeš úlevy.
Smrková větvička - musíš si zasloužit mou důvěru.
Snědek - Překvapím tě!
Sněženka - jsi moje první láska.
Sosnová větvička - lituji své lásky.
Sporýš - Spoléhej na mou lásku.
Starček - vzpomeň si někdy na mě, třeba i s hněvem.
Stéblo obilné - Proč jsi tak bojácný, musíš se mít více k světu.
Stéblo travní - Čekám na tvoji odpověď.
Stračka polní - nevěřím ti, Tvá věrnost není příliš pevná.
Střemchová větvička - smím Tě opět navštívit?
Stulík - Podej mi svou ruku.
Sveřep - Miluji tě stále.
Světlík - Marně hledáš klid.
Svída - Proč mě zlobíš svou tvrdohlavostí?
Svízel - Jen jednou kvete máj našeho života.
Svlačec - buďme navždy přáteli.
Svlačec rolní - modrý Tvé oči jsou plny duševní dobroty.
Svlačec rolní - růžový Mne se nezbavíš.
Šafrán - závidíš mi.
Šáchor - máš-li mne opravdu ráda, jsem šťasten.
Šalvěj - potěš mne v mém zármutku.
Šeřík - miluješ mne opravdu?
Špenát - Chceš mě za muže?
Šťavel - zapomeň, již více se neshledáme.
Štírovník - Jen opravdová láska může zahojit všechny křivdy.
Šťovík - překážky tě nesmějí odradit.

Kytky R...

2. dubna 2008 v 0:30 | crazylostik |  Květomluva
Rajské jablíčko - Také radost má slzy. Onou nepříjemností jsi si sama vina.
Rákos - Tvá věrnost přetrvá všechna nebezpečenství.
Réva vinná - jsem s Tebou šťasten.
Reveň - Jednej rychle!
Rezeda vonná - upřímná mysl a dobré srdce je mi milejší než pomíjející krása.
Rmen - Chladností splácíš moji lásku!
Routa - nic nás již nemůže rozdělit.
Routička - Chtěla bych ti říci, jak by mě těšil svět s tebou.
Rozchodník - Sbohem, když je nám to souzeno.
Rozmarýna - chci být jen Tvou.
Rozrazil - pro tebe se odvážím všeho na světě.
Rožec - Marná je moje touha.
Rulík zlomocný - jsi krásná, ale Tvé srdce je zrádné.
Růže bílá - soužím se, neboť mnou opovrhuješ.
Růže jasně červená - jsem velmi blažený Tvou láskou.
Růže měsíční - Nemohu se nasytit chvil s tebou prožitých.
Růže planá - Tvá láska nepotřebuje ozdoby.
Růže plná - proč mi odpíráš Tvou lásku?
Růže rudá - vážím si Tě a miluji Tě horoucně.
Růže stolistá - obdivuji se Ti.
Růže - Vyznávám ti lásku.
Růže žlutá - žárlím na Tebe.
Růžičková větvička - Ne!
Růžové poupě - musím věřit ve štěstí.
Růžový list - ano!
Rybízová větvička - snesl bych Ti modré z nebe.
Řasa - Tys dobrá dušička.
Řebříček - Nudíš mne.
Řebříček obecný - nudíš mne.
Ředkev - Neplač, svých slz si ušetři.
Řepka - závidíš mi.
Řeřicha - rozhodni sama o naší lásce.
Řešetlák - jsi nemilosrdná ke mně.

Kytky P...

2. dubna 2008 v 0:29 | crazylostik
Palmový list - žijme v míru.
Pampeliška - jsi v lásce jako dítě, jsi nerozumná.
Pažitka - Lásce nikdo neodolá.
Pelargónie - Skloň se ke mně!
Pelyněk černobýl - je nám souzeno osudem, že se musíme rozejít.
Pěnišník - Budeme šťastni, jen mi důvěřuj.
Penízek - Jsem k tobě připoután.
Pepř - Musíš rozumět žertu, neboť žert je kořením života.
Petrklíč - kdo je pánem tvého srdce?
Petržel - Skromnost je vlastnost, která tě krášlí
Pivoňka - minula krása naší lásky.
Plamének - Věřím ti, tys mojí jedinou nadějí.
Platan - Jsi nevěrná a nestálá.
Plnokvětá astra - zůstaneš mi věrná?
Podběl - Dnes mě ještě očekávej.
Podražec - Vyznávám ti lásku.
Podsněžník - Tys moje první láska.
Pohanka - Tys mne pohaněla, nechci s tebou již nic mít.
Pomerančovník - Mou lásku si musíš umět vydobýt.
Pomerančový květ - má láska je upřímná.
Pomerančový list - Buď celá moje.
Pomněnka - nezbývá nám nic než vzpomínání.
Popenec - Byla bys mi dobrou manželkou a hospodyní.
Prha arnika - Mohu ti důvěřovat?
Proso - proč mi již nedůvěřuješ?
Protěž - naše láska potrvá až za hrob.
Pryskyřník - miluješ příliš často změnu.
Pryšec - musíme dát pozor, naší lásce hrozí nebezpečí.
Přeslička - proč jsi tak mrzutý.
Psárka - Moudrost i trocha lsti, přemohou všechny překážky.
Pstroček dvoulistý - Proč se nesneseme?
Pšeničný klas - poznal jsem na Tvých očí,že mou lásku opětuješ.
Ptačí zob - dnes večer určitě přijdu na sjednané místo.
Pupalka - jsi příliš zvědavá a to Ti nesluší.
Puškvorec - každý Tě rád vidí.
Pýchavka - Tvé skutky jsou hříšné, nevěrnice.
Pýr - vyslyš mé prosby.

Kytky O...

2. dubna 2008 v 0:28 | crazylostik |  Květomluva
Ocún - pamatuj Tvoje krása i láska pomine!
Ohnice - Jedno obejmutí ti poví víc než sterá slova.
Okrotice - Divíš se, že jsme se opět shledali?
Okurka - Dozvěděl jsem se, že miluješ jiného.
Okurkový květ - běda mému soku v lásce.
Oleandr obecný - Má milá, každý tě musí hned milovat.
Olivová větévka - Smiřte se!
Olivový květ - Máš dobré srdce a to je základ našeho přátelství i lásky.
Olšová větévka - řekni mi, že Ti mohu v lásce věřit.
Olšové listí - kdy mne vyslyšíš?
Oměj - přijď zase na smluvené místo, budu Tě očekávat.
Orlíček - Miluji tvoje mládí a odvahu.
Ořech vlašský - Sytíš nové naděje ve spokojený život.
Ořechový květ - Čiň, co chceš!
Ořechový list - vše v dobré se obrátí, neztrácej naději.
Osiková větvička - ráda bych se vdávala.
Ostružina - láska je jen jedna, a to je láska upřímná a věrná.
Ovesná lata - Zmýlil jsi se ve mně, milý.

Kytky N...

2. dubna 2008 v 0:26 | crazylostik
Náprstník - Nezbývá mi pro tebe čas
Narcis - koho by neupoutala Tvá krása?
Narcis bílý - vynikáš hrdostí.
Narcis žlutý - proč chceš zmařit naši lásku?
Netík - příliš podléhám Tvým svodům.
Netřesk - Věřím v naše budoucí štěstí.
Netýkavka - Nepřibližuj se ke mně.

Kytky M...

2. dubna 2008 v 0:23 | crazylostik |  Květomluva
Maceška - jsi ke mne krutá.
Maceška polní - Nepokládej mé přátelství za lásku k tobě.
Magnólie - Neviděl nikdo, když jsem tě líbal?
Majoránka - proč jsi stále tak chladná?
Mák - jsi přípiš pohodlný milovník.
Mák vlčí - Neprozraďme naši lásku.
Malina - za naši lásku se nemusíš před lidmi stydět.
Malinový květ - získal jsi moji úctu.
Mandle hořká - Trpce jsi mne zklamala.
Mandle - Ráda bych se vdávala.
Mandlový květ - Mám jen jediné přání.
Mandragora - Mohu ti důvěřovat?
Marulka - Nelíbí se mi tvoje lichocení, protože není upřímné.
Mařinka vonná - nepátrej dále.
Máta kadeřavá - čas hojí vše i kruté rány lásky.
Máta peprná - nedej se klamat.
Mateřídouška - zklamal jsi mě, marně jsem čekala Tvoje objetí.
Mečík - Tvůj bol mě dojímá.
Meduňka lékařská - kudy chodím, stále na Tebe myslím.
Mech - jsi tvrdošíjná.
Meloun - Za věrnost dostane se ti odměny.
Merlík - Chci ti něco říci.
Meruňková větvička - dvořím se Ti.
Meruňkový květ - vyslyš hlas mé lásky.
Měsíček - musíš být mojí.
Metlice trstnatá - Promiňte laskavě.
Mišpule německá - Nastav ústa, chtěla bych tě políbit.
Modřínová větvička - u mne vždycky nalezneš útulek.
Mochyně - Zanech mne, nevšímej si mne již.
Morušovník - Slíbila jsi věrnost, splníš slovo?
Mrkev - Mám tě rád, ale jsem nesmělý.
Mučenka - lásce je nutno přinášet objeti.
Muškát - jsem šťasten, jsi-li se mnou.
Muškátový květ - sním o Tvém objetí.
Mydlice lékařská - vyjádři se určitěji a zřetelněji.
Myrta - vítězstvím naší lásky bude manželství.

Kytky L...

2. dubna 2008 v 0:20 | crazylostik |  Květomluva
Laskavičník - Hořím láskou k tobě.
Lebeda - přináším Ti dobrou zprávu.
Leknín - vzpomínáš ještě?
Len - věřím, že rodina a domácnost Ti bude nadevše.
Lesknice - Tatam je moje pohoda.
Levandule - Tvá slova jsou upřímná.
Lilek - setkávat se budeme raději večer.
Lilie - věřím Ti, že jsi nevinná, nedám na lidské řeči.
Lilie červená - Nebaž po bohatství!
Lilie - Věřím ti že jsi nevinná, nic nedám na lidské řeči.
Lilie zlatá - Vroucná je moje láska k tobě.
Lipová větévka - mám se vzdát veškeré naděje?
Lipový květ - rozumíš mi?
Lipový list - Spi klidně, dobrou noc!
Lískový květ - Má náklonnost k tobě je upřímná.
Lískový oříšek - prosím ještě jedno políbení.
Lněný květ - Tichá domácnost nade vše.
Lobelka - Jsi pro mě příliš vzešená.
Lopuch větší - Rád bych tě přivinul ke svému srdci.
Lucinka(vojtěžka setá) - Žádáš příliš mnoho, to není možné.
Lýkovec jedovatý - Ty mne podvádíš!
Lýkovec obecný - podvádíš mne.

Kytky K...

2. dubna 2008 v 0:17 | crazylostik |  Květomluva
Kačinec - Zádumčivostí, která tě neopouští, při našich setkáních, kazíš naši veselost.
Kaktus - Naše štěstí bylo krátké, trvalo jen okamžik.
Kalina - Jsi ke mně chladná jako led.
Kamélie japonská - Nikdy se nevzdám lásky k tobě!
Kapinice - Nevyrušuj mě z milého snění.
Kapradí - Miluji tě od prvního spatření.
Kapusta - květná Nerada s tebou mluvím.
Kapusta zelná - Musíme doufat, že naší lásce bude jednou přáno.
Karafiát bílý - Nejistota je trapná, rozhodni se brzy.
Karafiát červený - Tvé zdráhání mi působí rozpaky.
Karafiát jednoduchý - Jsem zadána.
Karafiát planý - Mohu ti věnovati pouze přátelství, ale nikdy lásku.
Karafiát - Roznítila jsi mou lásku.
Karafiát vonící - Naše přátelství je čestné a má vnitřní hodnotu.
Kartouzek - Kéž by mi bylo dopřáno býti s tebou stále.
Kaštanový květ - jsem s Tebou ráda.
Kaštanový list - spletla jsi se ve mně.
Kávovník arabský - Neodloučím se od tebe.
kdouloň (květ) - proč mě nechceš vyslyšet?
Klas (plný) - musíme věřit, že v naší lásce brzy nastane obrat.
Klas (prázdný) - má láska byla jen snem.
Kleč - Zkoumal jsem tě a nalezl věrnou.
Klen - Pomoz mi z nesnází.
Klokoč zpeřený - Tvá láska je mi svatá.
Kmín kořenný - Naši lásku musíme ještě tajit.
Knotovka bílá - naší lásce není přáno.
Kohoutek luční - cožpak se máme stále hněvat?
Kokořík - Mám tě ve svém srdci.
Kokotice - Obdivuji se ti, ale neodvažuji se k tobě přiblížit.
Komonka - Miluji tě dětinsky.
Koniklec - musíme se rozejít.
Konitrud lékařský - Odpouštím ti.
Konopí - budu na Tebe stále čekat.
Konvalinka vonná - zamiloval jsem se do Tebe na první pohled.
Kopr vonný - Můžeš se mi svěřit, nezklamu tě.
Kopretina - Tvá krása je jenom pýchou.
Kopřiva - Tvé roznary jsou nesnesitelné.
Koriandr - jsi koketa.
Kosatec - pouze Ty mi můžeš vrátit klid.
Koukol - Tvým očím a slovům už nemůžu věřit.
Kozí brada luční - už Ti nemohu věřit.
Kozí list - Čeho se mohu od tebe dočkat?
Kozí pysk - Naši lásku nic nezmaří.
Kozlík lékařský - jak ses rozhodl?
Křen - Tvá nevěrnost mě nezarmoutila.
Křivatec - Jsi mi nebezpečná, dlíš-li nablízku.
Kukuřice - kdo mnoho žádá, málo dostane.
Kuří noha - Vážím si tě.
Kustovnice - Tvých ctností si vážím čím dál víc.
Květel - Porušila jsi slovo, o naší lásce jsi vyprávěla cizím.
Kvítko pěti bratrů(orlíček) - Nemiluješ mě poctivě, pouze si s láskou pohráváš.

Kytky J...

2. dubna 2008 v 0:15 | crazylostik |  Květomluva
Jablečník - Největším údělem je láska.
Jablko - Láska má a naděje v ní zakládá se na tvé dokonalosti.
Jabloňová větvička - Proč mě nemůžeš nikdy milovat? Proč?
Jabloňový květ - Nerozumím mluvě tvých očí.
Jahoda - Kdo hledá, nalezne
Jahodník - Tys moje štěstí, moje dobrotisko.
Jahodový květ - Vím něco nového!
Jalovec - Budeš-li mne očekávati, přijdu určitě.
Jarva - Ta veselost se mi líbí.
Jasanový list - Vůle má je pevná.
Jasmín - Je mi blaze bez tvé lásky.
Jaterník podléška - Ty jsi moje první láska. Obdivuji tvoji skromnost.
Javorový květ - Jsi půvabná i ve hněvu.
Javorový list - I když se hněváš, jsi stále roztomilá.
Ječmen - Nech mne být!
Ječmenový klas - Neboj se nedostatku.
Jedle - Zasmušilost ti nesluší a není mi milá.
Jedlová větvička - zasmušilost Ti nesluší a není mi milá.
Jeřáb - Jsi příliš domýšlivá! Myslíš, žes mne okouzlila, ale mýlíš se.
Jeřábový květ - Miluješ také tichý rodinný život?
Jestřábník - Při naší lásce je zapotřebí největší opatrnosti .Od lidí není nám příliš přáno.
Jetel bílý - Příteli, tvá láska mi dala vše.
Jetel čtyřlistý - Spolu budeme šťastni.
Jetel hořký - Rozloučení je vždycky těžké.
Jetel - Chceš se vdávat, nebo ne?
Jetelový čtyřlístek - spolu budeme šťastni.
Jetelový květ - Vyslyš mou lásku.
Jetelový list - přeji si věrné a upřímné přátelství.
Jílek - Miluješ mě? odpověz mi.
Jilmový list - To bude trvat stále, že se musíme jen kojit nadějí?
Jiřinka - popřej mi více lásky.
Jitrocel
- přesvědč se, že jsem Ti věrný.
Jíva - Kéž se ti nic zlého nepřihodí.
Jmelí bílé - Spolu našli jsme štěstí.

Kytky I...

2. dubna 2008 v 0:07 | crazylostik |  Květomluva
Ibišek - Začínáš být nezpůsobným. Polepši se!

Kytky Ch...

2. dubna 2008 v 0:06 | crazylostik |  Květomluva
Chmel - Proč jsi ke mně tak chladná? Obejmi mě.
Chrastavec - Máš mě alespoň trochu ráda? Usměje se na mě štěstí?
Chrpa - Jsem šťastný
Chřest - Žij blaze.
Chudobka - Přestože se nemůžeme sejít, mám tě stále upřímně rád.

Kytky H...

2. dubna 2008 v 0:05 | crazylostik |  Květomluva
Habr - Očekávám tě na známém místě.
Heřmánek pravý - již nikdy se neuvidíme.
Hlaváček jarní - zradil jsi mne, Tvá láska je falešná.
Hlavice květná - Tvoje přítomnost není mi příjemná.
Hledík - pomstím se.
Hloh - pohrdám Tebou.
Hluchavka - nechci již o Tobě slyšet.
Hortensie - snadno jsi zapomněla.
Hořčice - nemohu na Tebe zapomenout.
Hořec žlutý - Láska je hoře. Děkuji ti za všechno.
Hrách - Jsi v lásce velmi nestálý.
Hrachový květ - jsem šťasten,když Tě spatřím.
Hrušeň - Tvé polibky jsou přesladké.
Hruškový květ - Kdy mohu s tebou mluvit?
Hříbek - nechci s Tebou nic mít.
Husí mýdlo(mydlice lékař.) - Vyjádři se zřetelněji, abych ti porozuměla.
Hvězdice - Zůstaneš mi věrná?
Hyacint bílý - Nejsem ti nakloněna
Hyacint červený - Rád na tebe vzpomínám
Hyacint - Miluji tě.Srdce mé náleží jen tobě.
Hyacint modrý - Zachovám tě v paměti.

Kytky G...

2. dubna 2008 v 0:03 | crazylostik |  Květomluva
Granátové jablko - Mé srdce je k tobě upřímné.

kytky F...

2. dubna 2008 v 0:01 | crazylostik |  Květomluva
Fenykl - nejsi s ničím spokojena, na všechno žehráš.
Fiala bílá - Kam prchlo naše štěstí, naše naděje?
Fiala jarní - Celé mé srdce patří jen tobě.
Fiala letní - Tvé rty jsou krásné.
Fiala zimní - Toužím neustále po tobě.
Fiala žlutá - Zůstanu ti stále věrný. Blázen, kdo miluje, blaženější, kdo jest milován.
Fík - Jsem šťasten, že mě miluješ.
Fíkový list - Proč se přede mnou skrýváš?
Fuchsie - byl bych šťastný, kdybys mě mohla milovat.

kytky D...

1. dubna 2008 v 23:55 | crazylostik |  Květomluva
Devaterník - přede mnou nic neskryješ.
Devětsil lékařský - Věrností k tobě, k naší lásce, překonám všechny překážky.
Divizna - Ty jsi moje nejmilejší. Největší poklad můj je tvoje láska.
Dobromysl obecná - Jsi se mnou spokojen?
Dračinec - Naše láska má mnoho nepřátel, buď proto obezřetná!
Drchnička rolní - Buď šťastna a spokojena.
Dřín - v Tvých očích si přečtu všechna Tvá přání.
Dub - Láska má je stálá.
Dubová ratolest - prosit Tě o lásku nebudu.
Durman obecný - Můžeš mi důvěřovat bez kázně a beze strachu.

kytky C...

1. dubna 2008 v 23:53 | crazylostik |  Květomluva
Cedr - Cítím bolest s tebou.
Celer - Splním každé tvé přání.
Celík lodyha - Proč mi překážíš?
Celík zlatobýl - I když se nemůžeme setkat, jsem šťastný, protože vím, že mě miluješ.
Cibulový květ - Tvá lítost není upřímná.
Citlivka stydlivá - Nabízím ti přátelství, láska se dostaví snad později.
Citrón - nesmím Tě milovat.
Citrónový list - proč mě trápíš?
Cypřiš - neplač, brzy se opět sejdeme.
Čajovník čínský - Tys má sladká čarodějka.
Čekanka - marně na mne čekáš.
Čeměřice - stále se mi o Tobě zdá.
Černobýl - Staň se mým přítelem.Věnuj mi své přátelství.
Černucha - Není více tajemstvím, že tě miluji.
Česnek - jsi mi docela protivný.
Čočka jedlá - Netrop si ze mne žerty. Nejsem ti pro blázny.